MIHI

‘He kura te tangata’

Kei ngā whānau, koutou ngā whakarurutanga o te mate pukupuku, ka rere

ngā mihi maioha ki a koutou. Mei kore ake koutou hei tūāpapa mō He Anga

Whakaahuru. Waihoki ki a koutou ngā mātanga, ngā ringa whakaahuru o

mua, o nāianei, e kore rawa e mimiti ngā mihi mō koutou e para tonu nei,

e rapu tonu nei i te huarahi mō te noho ora ā-tinana ā-wairua o te hunga

mate pukupuku me ō rātou whānau. Kāti rā, ki ngā ringa tōhaunui o te

kaupapa, huri noa i te motu me pēnei ake, mā koutou, mā tātou tēnei Anga

Whakaahuru e kawe ake, whakamaua kia tina. Inā ia te tūhononga o te

whakaaro nui, o te māramatanga, e rite ai te whakataukī nei a ngā tīpuna,

āe rā e hika mā ‘he kura te tangata.

Last Updated October 2016